Quelles sont les communes de la wilaya de Bouira ?

Communes de la wilaya de Bouira

La wilaya de Bouira possède un total de quarante-cinq communes, lesquelles sont :

 • Aïn Bessem
 • Hanif
 • Aghbalou
 • Aïn El Hadjar
 • Ahl El Ksar
 • Aïn Laloui
 • Ath Mansour
 • Aomar
 • Aïn El Turc
 • Aït Laziz
 • Bouderbala
 • Bechloul
 • Bir Ghbalou
 • Boukram
 • Bordj Okhriss
 • Bouira
 • Chorfa
 • Dechmia
 • Dirrah
 • Djebahia
 • El Hakimia
 • El Hachimia
 • El Adjiba
 • El Khabouzia
 • El Mokrani
 • El Asnam
 • Guerrouma
 • Haizer
 • Hadjera Zerga
 • Kadiria
 • Lakhdaria
 • M’Chedallah
 • Mezdour
 • Maala
 • Maamora
 • Oued El Berdi
 • Ouled Rached
 • Raouraoua
 • Ridane
 • Saharidj
 • Sour El Ghouzlane
 • Souk El Khemis
 • Taguedit
 • Taghzout
 • Zbarbar

© 2024