Carte des districts de Pékin

La municipalité de comprend actuellement 16 districts ; urbains, suburbains et ruraux. Le 1er juillet 2010, Chongwen et Xuanwu ont été fusionnés en Dongcheng et Xicheng, respectivement. Le 13 novembre 2015, Miyun et Yanqing ont été reclassés en districts.

District Population Superficie Densité
(2010) * (km2) (par km2)
Dongcheng (东城区 : Dōngchéng Qū) 919 000 42,0 21 881
Xicheng (西城区 : Xīchéng Qū) 1 243 000 51,0 24 372
Chaoyang (朝阳区 : Cháoyáng Qū) 3 545 000 470,8 7 530
Haidian (海淀区 : Hǎidiàn Qū) 3 281 000 426,0 7 702
Fengtai (丰台区 : Fēngtái Qū) 2 112 000 304,2 6 943
Shijingshan (石景山区 : Shíjǐngshān Qū) 616 000 89,8 6 860
Mentougou (门头沟区 : Méntóugōu Qū) 290 000 1 331,3 218
Fangshan (房山区 : Fángshān Qū) 945 000 1 866,7 506
Tongzhou (通州区 : Tōngzhōu Qū) 1 184 000 870,0 1361
Shunyi (顺义区 : Shùnyì Qū) 877 000 980,0 895
Changping (昌平区 : Chāngpíng Qū) 1 661 000 1 430,0 1162
Daxing (大兴区 : Dàxīng Qū) 1 365 000 1 012,0 1349
Pinggu (平谷区 : Pínggǔ Qū) 416 000 1 075,0 387
Huairou (怀柔区 : Huáiróu Qū) 373 000 2 557,3 146
Miyun (密云区 : Mìyún Qū) 468 000 2 335,6 200
Yanqing (延庆区 : Yánqìng Qū) 317 000 1 980,0 160

© 2024